HK 200

Chức năng:

  • Công nghệ màng nước mỏng kéo căng mặt nước
  • Cơ chế trao đổi khí

Công suất: 6-7 ppm

Công dụng:

  • Tạo oxy cho hồ tôm
  • Giảm 40 lượng điện tiêu thụ so với các loại máy tạo oxy thông thường
  • Độ bền cao