Huetronics xây dựng kinh tế phát triển bền vững, nói không với rác thải điện tử

Với tốc độ phát triển chóng mặt của khoa học kỹ thuật, rác thải điện tử đang tăng lên một cách nhanh chóng. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tạo ra các phản ứng hóa học tiêu cực, rác thải điện tử còn gây ra các bệnh về da, hô hấp, nhiễm độc cơ thể thậm chí ung thư và suy giảm nhận thức đối với sức khỏe con người.

Quang cảnh bãi phế liệu điện tử lớn nhất châu Phi ở Ghana
vào ngày 23-5-2019. Ảnh: Getty Images.

Là một doanh nghiệp tiên phong trên cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm điện tử, Huetronics nhận thức rõ mối nguy hại của rác thải điện tử, qua đó thực hiện nghiêm túc việc xử lý loại chất thải này để góp phần tạo nên ý thức chung trong cộng đồng, cùng chung tay xây dựng phát triển bền vững cho con người.

Huetronics xử lý triệt để mối nguy rác thải điện tử, chung tay xây dựng phát triển bền vững.

Author

Binh Phan Thanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.

'