Buy online

Nguồn MAX WATT là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang đồng thời tìm kiếm sự ổn định và hiệu suất ổn định.

MAXWATT 500

MAXWATT 550

MAXWATT 650

MAXWATT 750

NGUỒN MAXWATT 500

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 500W
Công suất hoạt động liên tục : 400W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 77%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.22kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 5A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 77%, UVP,OPP,OVP,OTP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 30A 0.5A 2.5A
120W 360W 6W 12.5W
Total 500W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 500mm ( mesh )
Cáp EPS (CPU) 1x 8P (4P+4P)  550mm ( mesh )
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P)  550mm ( mesh )
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 400mm + 150mm+ 150mm
Cáp SATA + ATA 1x 400mm + 150mm
Dây AC 1x 1200mm (0.3mm2)
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x 24 pin
EPS (CPU) 1x 4+4pin
PCIe 1x 6+2pin
SATA 3x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x

 

NGUỒN MAXWATT 550

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 550W
Công suất hoạt động liên tục : 450W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 77%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.22kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 5A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 77%, UVP,OPP,OVP,OTP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 35A 0.5A 2.5A
120W 420W 6W 12.5W
Total 550W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 500mm ( mesh )
Cáp EPS (CPU) 1x 8P (4P+4P)  600mm ( mesh )
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P)   550mm + 150mm ( mesh )
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 400mm + 150mm+ 150mm
Cáp SATA + ATA 1x 400mm + 150mm
Dây AC 1x 1500mm(0.5mm2)
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x  24 pin
EPS (CPU) 1x  4+4pin
PCIe 2x  6+2pin
SATA 3x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x

 

 

 

 

NGUỒN MAXWATT 650

 

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 650W
Công suất hoạt động liên tục : 550W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 80%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.4kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 6A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 80%, UVP,OPP,OVP,SCP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 45A 0.5A 2.5A
100W 540W 6W 12.5W
Total 650W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 500mm (dây màu) ( mesh)
Cáp EPS (CPU) 1x 8P (4P+4P) + 8P (4P+4P)  600mm+ 150mm  (dây màu) ( mesh)
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P)  550mm + 150mm (dây màu) ( mesh)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (dây màu)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (dây màu)
Dây AC 1 x 1500mm (0.5mm2))
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x 24 pin
EPS (CPU) 2x 4+4pin
PCIe 2x 6+2pin
SATA 4x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x
FDD 0x

 

NGUỒN MAXWATT 750

 

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 750W
Công suất hoạt động liên tục : 700W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 80%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.4kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 6A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 80%, UVP,OPP,OVP,SCP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 54A 0.5A 2.5A
100W 648W 6W 12.5W
Total 750W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 500mm (dây màu) ( mesh)
Cáp EPS (CPU) 2x 8P (4P+4P) 600mm (dây màu) ( mesh)
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P)  550mm + 150mm (dây màu) ( mesh)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (dây màu)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (dây màu)
Dây AC 1 x 1500mm (0.5mm2))
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x 24 pin
EPS (CPU) 2x 4+4pin
PCIe 2x 6+2pin
SATA 4x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x
FDD 0x

'