Buy online

Nguồn ST 550 – 750 là sự lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm sự ổn định và hiệu suất cao cho công việc.

ST 750

ST 650

ST 550

ST 550

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 550W
Công suất hoạt động liên tục : 450W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 80%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.2kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 5A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 80%, UVP,OPP,OVP,SCP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 35A 0.3A 2.5A
100W 420W 3.6W 12.5W
Total 550W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 550mm (đen bọc lưới)
Cáp EPS (CPU) 1x 8P (4+4P 600mm (bẹ đen)
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P)  550mm + 150mm (bẹ đen)
Cáp SATA + ATA 1x 400mm + 150mm  (bẹ đen)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 400mm + 150mm + 150mm (bẹ đen)
Dây AC 1x 1500mm (0.5mm2)
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x 24 pin
EPS (CPU) 1x 4+4pin
PCIe 2x 6+2pin
SATA 3x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x
FDD 0x

ST 650

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 650W
Công suất hoạt động liên tục : 550W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 82%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.4kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 6A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 82%, UVP,OPP,OVP,SCP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 45A 0.3A 2.5A
100W 540W 3.6W 12.5W
Total 650W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 550mm (đen bọc lưới)
Cáp EPS (CPU) 1x 8P (4+4P)+8P(4+4P)  600mm (bẹ đen)
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P)  550mm + 150mm (bẹ đen)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (bẹ đen)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (bẹ đen)
Dây AC 1 x 1500mm (0.75mm2)
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x 24 pin
EPS (CPU) 2x 4+4pin
PCIe 2x 6+2pin
SATA 4x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x
FDD 0x

ST 750

Thương hiệu JETEK
Công suất tối đa: 750W
Công suất hoạt động liên tục : 700W
Đặc điểm nổi bật: Hiệu suất max 82%
Nhiệt độ hoạt động 0° to 40° C
Hỗ trợ: Core Ix, AMD processors
Quạt làm mát: 1x120mm
Trọng lượng tịnh 1.4kg
Kích thước 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L)

 

DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO

Điện áp đầu vào 230 VAC
Đầu vào AC 6A
Dải tần số đầu vào 50 – 60 Hz
Tính năng đặc biệt Hiệu suất 82%, UVP,OPP,OVP,SCP

 

DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA

Rail +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max output 15A 15A 54A 0.5A 2.5A
100W 648W 6W 12.5W
Total 750W

 

CHIỀU DÀI CÁP

Cáp 24 Pin ATX 1x 24P 550mm (đen bọc lưới)
Cáp EPS (CPU) 2x 8P (4P+4P) 600mm (bẹ đen)
Cáp PCIe 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P)  550mm + 150mm (bẹ đen)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (bẹ đen)
Cáp SATA + SATA + ATA 1x 450mm + 150mm + 150mm (bẹ đen)
Dây AC 1 x 1500mm (0.75mm2)
Loại cáp Modular 0

 

SỐ LƯỢNG KẾT NỐI

24 Pin ATX 1x 24 pin
EPS (CPU) 2x 4+4pin
PCIe 2x 6+2pin
SATA 4x
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) 2x
FDD 0x

'