Tổ Cắm linh kiện của nhà máy sản xuất Huetronics

Tổ Cắm linh kiện là bộ phận quan trọng trong quy trình sản xuất nguồn máy tính của nhà máy Huetronics. Tổ có nhiệm vụ lắp ráp các linh kiện theo đúng vị trí của từng mẫu sản phẩm.

Sơ đồ thành viên tổ Cắm linh kiện nhà máy sản xuất Huetronics

Công việc cắm linh kiện đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao để đảm bảo sản phẩm được thực hiện theo đúng thiết kế và hoàn thiện các chi tiết bên trong.

Công việc cắm linh kiện đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao

Chính vì vậy, quy trình này luôn được kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo linh kiện được gắn vào đúng vị trí. Điều này góp phần không nhỏ quyết định đến chất lượng thành phẩm cuối cùng.

Huetronics đang là nơi công tác của hơn 200 lao động thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau
Author

Binh Phan Thanh