Tổ Hàn bù nhà máy sản xuất Huetronics

Tổ Hàn bù là một trong những bộ phận đóng vai trò quyết định đến chất lượng thành phẩm nguồn máy tính Jetek trong nhà máy sản xuất Huetronics.

Sơ đồ thành viên tổ Hàn bù nhà máy sản xuất Huetronics

Tổ có nhiệm vụ hàn bù các chân linh kiện, board mạch và kiểm tra lại chất lượng công việc đã thực hiện trước khi tiến hành kiểm tra “Auto Test” (kiểm tra lỗi bằng máy) để chuyển sang giai đoạn bán thành phẩm.

Quy trình hàn bù được thực hiện tỉ mỉ và giám sát chặt chẽ

Quy trình quan trọng này yêu cầu được thực hiện tỉ mỉ và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tạo ra sản phẩm có chất lượng cao nhất.

Các “trai xinh, gái đẹp” tổ Hàn bù tập trung chuẩn bị bắt đầu vào giờ làm việc
Author

Binh Phan Thanh